ARKIVET

INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Instituttets biblioteker og arkiv

Arkivets hjemmeside
Oversigt over arkivets samlinger

Der findes registranter for hovedparten af samlingerne og disse er tilgængelige via links på internettet. Det varierer dog en del hvor detaljerede de er.

 

Privatpersoners arkiver

Person

Levetid

Materiale fra

Registrant?

Antal kasser

Bohr, Harald

1887-1951

1887-1965

Ja

17

Bohr, Harald

1887-1951

1887-1965

Ja

17

Fenchel, Werner

1905-1988

1908-1986

Ja

13

Fenchel, Käte

1905-1983

ca. 1925-1984

Ja

2

Hansen, Carl Christian

1876-1935

1890-1935

Ja

11

Heegaard, Poul

1871-1948

1917-1947

Ja

1

Hein, Piet

1905-1996

ca. 1930-65

Ja

1

Hjelmslev, Johannes

1873-1950

1911-1953

Ja

4

Jessen, Børge

1907-1993

1907-1993

Ja

69

Juel, Christian S.

1855-1935

1890-1931

Ja

1

Lundberg, Lars-Erik

1943-1992

??-1992

Nej

3

Henrik Meyer

1917-2008

1937-1938

Ja

1

Nielsen, Jakob

1890-1959

ca. 1890-1959

Ja

79

Pál, Julius Franz

1881-1946

1909-1962

Ja

1

Steffensen, Johan F.

1873-1961

1888-1994

Ja

1

Tornehave, Hans

1915-1998

1939-1987

Ja

1

 

Selskaber, organisationer og foreninger

Samlingsbeskrivelse

Periode med materiale

Registrant?

Antal kasser

Dansk Matematisk Forenings arkiv

1894-1990

Ja

48

 

Institutpublikationer

Dette er materiale fremstillet på instituttet i forbindelse med forskning og undervisning, som for eksempel preprints, noter og studenteropgaver, der ikke er publiceret på traditionel vis.

Samlingsbeskrivelse

Periode med materiale

Registrant?

Antal kasser

Preprints mv., Matematisk Institut

1969-1996

Ja

11

Preprints mv., Matematisk Afdeling

1997-

Ja

2

Matematiknoter

1948-

Ja

95

Noter til operationsanalyse

1993-

Ja

3

Fysik- og astronominoter

ca. 1950-80

Ja

1

Studenteropgaver i matematik

1878-

Ja

35

Studenteropgaver i matematik-økonomi

1990-

Ja

--

 

Arkivmateriale fra administration af institut og afdelinger

Ifølge arkivloven har instituttet pligt til at aflevere arkivmaterialet fra administrationen til Rigsarkivet (hvor det indgår i samling 1001 "Københavns Universitet"). Aflevering sker af praktiske grunde for en periode af 20-30 år ad gangen. Næste aflevering sker i sommeren 1999. En del af materialet opbevares derfor kun midlertidigt, mens resten er materiale som Rigsarkivet ikke har ønsket at opbevare.

I nedenstående oversigt er det væsentligt at vide, at Institut for Matematiske Fag blev oprettet den 1. januar 1997, som en sammenlægning af Matematisk Institut (oprettet 1934) og Institut for Matematisk Statistik (oprettet 1962). Institut for Matematiske Fag kom til at bestå af tre afdelinger: Matematisk Afdeling, Afdeling for Teoretisk Statistik og Afdeling for Operationsanalyse. Arkivmaterialet er sorteret efter denne struktur med skæringsdato den 1. januar 1997.

Samlingsbeskrivelse

Periode med materiale

Registrant?

Antal kasser

Matematisk Institut

1910-1980

Ja

(15)

Matematisk Afdelings administration

ca. 1985-

Oversigt

-

 

Andet arkivmateriale

Samlingsbeskrivelse

Periode med materiale

Registrant?

Antal kasser

Forelæsningsnotater

1933-59

Ja

4

Medarbejdernes særtryksamling

ca. 1900-70

Oversigt

210

Arkivets særtryksamling

1890-1988

Ja

22

Særtryk om næsten-per. funk.

1913-61

Ja

10

Billed- og medaljesamling

ca. 1900-1990

Ja

5 m.m.

Instrumenter og modeller

ca. 1880-1980

Beskr.

7 m.m.

Brokkassen

ca. 1925-75

Oversigt

1

 

 

 

 

 

Diverse materiale

Dette er materiale som ikke er egentlig arkivmateriale, men som enten er anbragt i arkivet eller har en forbindelse til noget arkivmateriale. Det betyder at registranterne kan ændres i tidens løb, eftersom der fjernes eller tilføjes materiale til samlingerne. Af samme grund er hjemmesiderne i en anden farve (orange).

Samlingsbeskrivelse

Periode med materiale

Registrant?

Antal kasser

Arkivets bibliotek

ca. 1880-1990

Ja

I skab

Tidsskriftsserier

1912-1994

Ja

14

Notelager

1965-

Ja

18

Dansk Mat. Forenings samling af særtryk og bøger

1890-1990

Ja

46

Kurt Ramskov, 22. juni 1999