ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivets hjemmeside
Samlingsoversigt

Matematiknoter


Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Med matematiknoter menes de fotokopier eller andre kopier som har været fremstillet i begrænset oplag som undervisningsmateriale ved matematikkurser. Der er altså ikke tale om egentlige publikationer, men en slags lokale institutionspublikationer.
Samlingen omfatter hovedparten af de noter, der har været anvendt ved matematikkurserne udbudt ved Matematisk Institut, Københavns Universitet i perioden fra 1960 og fremefter. Der er også enkelte noter af ældre dato (tilbage til 1948) og enkelte fra andre institutioner. Noter fra før ca. 1974 er som regel håndskrevne, mens dem fra ca. 1974 til slutningen af 1980'erne typisk er maskinskrevne og de nyeste noter er fremstillet v.h.a. tekstbehandling.

Omfang:
Samlingen omfatter 95 arkivkasser.

Overdragelse/oprindelse:
En stor del af samlingen befandt sig i Matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Institutet i efteråret 1996. En del af de nyere noter kom fra Notesalgets overskudslager i løbet af 1997 og 1998, mens andre kom fra Børge Jessens papirer (i nogle tilfælde er det Jessens eget eksemplar, der opbevares).
Fenchels Mat. 1-noter (box 1) og noterne fra OEEC-kurset (box 60) blev overdraget fra Tage Gutmann Madsen, efterår 1997.
Bundgaards noter om konveksitet (box 54) blev overdraget af Asmus Schmidt, maj 1998.
Fra 1998 opsamles et eksemplar til samlingen af alle noter, der sælges i notesalget og de overføres gradvist til samlingen.

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Copyright ejes som regel af forfatter eller institutionen, hvor noterne er blevet trykt.

Registrant:
Udarbejdet af Kurt Ramskov, den 25. juni 1998. Revideret den 25. november 1998 og 27. maj 1999, hvor samlingen blev udbygget og nogle af noterne blev omplaceret i samlingen.

Placering:
Rullereoler R1 og R2, kælderummet, Jagtvej.

Bemærkning:
Samlingen bliver løbende udbygget, hvorved placeringen af de enkelte noter i samlingens kasser kan ændres.Oversigt over samlingens indhold

Matematiknoter fra Matematisk Institut, Københavns Universitet 1960-1984

KursusforløbBox
Matematik 1 (1960-1973) 1-13
Matematik 2 (1961-1972) 14-20
Matematik 3 (1962-1972) 21-23
Matematik 6 (1965-1974) 24-26
Matematik 100-serien (1974-1983) 27-34
Matematik 200-serien (1974-1984) 35-39
Matematik 300- og 400-serien (1965-1984) 40-47
Diverse videregående matematik (1963-1983) 47-55
Matematik A og B (1972-1984) 55-59

Matematiknoter fra andre institutioner 1948-1981

InstitutionstypeBox
Matematiknoter, andre danske institutioner (1957-1986) 59-62
Matematiknoter, udenlandske institutioner (1948-1984) 63-67

Matematiknoter fra Matematisk Institut (Afd), Københavns Universitet 1983-

KursusforløbBox
Matematik 1 (1983-) 68-75
Matematik Y, YY og Diskret Mat. (1992-) 76
Matematik 2 (1984-) 77-82
Matematik 3 (1985-) 82-86
Diverse videregående matematik (1992-) 86-87
Servicekurser i matematik (1983-) 88-94
Datalogi A (1986-) 94
Diverse (herunder lister) 95


Indholdsfortegnelse over de enkelte boxe

MATEMATIK 1 (1960-1973)

Box 1
Matematik 1AG, 1960-61. Af Werner Fenchel.

Box 2
Matematik 1, 1961-62. Matematisk analyse, kap. 1-6.
Matematik 1, 1961-62. Matematisk analyse, kap. 7-9.
Matematik 1, 1961-62. Matematisk analyse, kap. 10-11.
Matematik 1, 1961-62. Matematisk analyse, kap. 12-14.

Box 3
Matematik 1, 1962-63. Matematisk analyse, kap. 1-5. Noter fra 1961-62 med tilføjelser.
Matematik 1, 1962-63. Matematisk analyse, kap. 6-8. Noter fra 1961-62 med tilføjelser.
Matematik 1, 1962-63. Matematisk analyse, kap. 9-12. Noter fra 1961-62 med tilføjelser.
Matematik 1, 1962-63. Matematisk analyse, kap. 13-15. Noter fra 1961-62 med tilføjelser.
Matematik 1, 1962-63. Elementær vektorregning: Paragraf 1-6. AG I: Mængder, afbildninger og relationer.
Matematik 1, 1962-63. AG I.1-4 og AG I.6.
Matematik 1, 1962-63. AG III: Lineær algebra og analytisk geometri.

Box 4
Matematik 1, 1963-64. Kap. 1-5. Noter fra 1961-62 med tilføjelser.
Matematik 1, 1963-64. AG I.5 og I.8.
Matematik 1, 1963-64. AG II: Algebraens grundbegreber. AG II.1-3.
Matematik 1, 1964-65. Elementær vektorregning, paragraf 1-8. Af W. Fenchel og T. Gutmann Madsen.
Matematik 1, 1964-65. AG III: Lineær algebra og analytisk geometri.

Box 5
Matematik 1, 1964-65. Matematisk analyse, kap. 1-5. Af H. Tornehave.
Matematik 1, 1965-66. Matematisk analyse, kap. 6-8.
Matematik 1, 1965-66. Matematisk analyse, kap. 9-11.
Matematik 1, 1965-66. Matematisk analyse, kap. 12-16.

Box 6
Matematik 1, 1966-67. Matematisk analyse, kap. 1-4. Af H. Tornehave.
Matematik 1, 1966-67. Matematisk analyse, kap. 5-8.

Box 7
Matematik 1x, 1968-69. Paragraf 1-7. (Pakke 11).
Matematik 1y, 1968-69. Paragraf 1-18.
Matematik 1y, 1968-69. Paragraf 19-38 og suppl. opgaver. (Pakke 17 og 18).

Box 8
Matematik 1y, 1968-69. Gl. Matematik 2 (1965-66), kap. 1 og 4. (Pakke 19).
Matematik 1y, 1968-69. Gl. Matematik 2 (1965-66), kap. 5. (Pakke 19B).

Box 9
Matematik 1y, 1969-70. Paragraf 1-15.
Matematik 1y, 1969-70. Paragraf 19-38. (Pakke 17).
Matematik 1y, 1969-70. Paragraf 22-33.

Box 10
Matematik 1y, 1969-70. Paragraf 39-56. (Pakke 18B).
Matematik 1y, 1969-70. Paragraf 36-56, m. suppl. opg.

Box 11
Matematik 1x, 1970-71. Lineær algebra, kap. 1-6. (Pakke 12.1, identisk med 1969-70).
Matematik 1x, 1970-71. Lineær algebra, kap. 7-9. (Pakke 12.2, identisk med 1969-70).
Matematik 1y, 1970-71. Tillæg A og paragraf 1-8.
Matematik 1y, 1970-71. Ændrede paragraf 7 og 13, paragraf 57-60 og tillæg A & B.

Box 12
Matematik 1y, 1970-71. Supplerende opgaver 1968-69, Særopgaver 1969-70 (Weierstrass' appr.sætn), Opgavesæt til løsn. i 4 timer (April 1970), Opgaver til gennemg. i forel.tiden (April 1970), Supplerende opgaver 1970-71, Opgavesæt til løsn. i 4 timer (Februar 1971), Opgaver til gennemg. i forel.tiden (April 1971).
Matematik 1y, 1971-72. Paragraf 1-13.
Matematik 1y, 1971-72. Paragraf 13*-29.

Box 13
Matematik 1y, 1971-72. Paragraf 30-44.
Matematik 1y, 1971-72. Paragraf 45-60, tillæg A, B og suppl. opg.
Matematik 1y, 1971-72. Indholdsfortegnelse, ændrede paragraf 7 og 13, paragraf 57-60 og tillæg A og B. (Pakke 17).
Matematik 1, 1971. Stikordsregister, ajourført 14/10-1971. Matematik 1y, Supplerende opgaver, Oktober 1972.
Matematik 1x, 1972-73. Paragraf 3.2*-4.4*.MATEMATIK 2 (1961-1972)

Box 14
Matematik 2, 1961-62. Forelæsninger over reelle funktioner. Af Børge Jessen. Udarbejdet med bistand fra T. Gutmann Madsen.
Matematik 2, 1961-62. (Differentialligninger), kap. I og II.
Matematik 2, 1962-63. Forelæsninger over algebra og talteori. Af Th. Bang.
Matematik 2, 1962-63. Implicit givne funktioner og variationsregning.
Matematik 2, 1962-63. Variationsregning.

Box 15
Matematik 2, 1962-63. Forelæsninger over mål- og integralteori. Af Børge Jessen.
Matematik 2, 1963-64. Forelæsninger over matematisk analyse, 1. del: MA 1-110. Af Børge Jessen.
Matematik 2, 1963-64. Forelæsninger over matematisk analyse, 2. del: MA 301-407 og opgaver. Af Børge Jessen.

Box 16
Matematik 2, 1964-65. Forelæsninger over matematisk analyse, 1. del: MA 1-110. Af Børge Jessen.
Matematik 2, 1964-65. Forelæsninger over matematisk analyse, 2. del: MA 301-407 og opgaver. Af Børge Jessen.
Matematik 2, 1965-66. Forelæsninger over mål- og integralteori. Af Børge Jessen.

Box 17
Matematik 2, 1965-66. Forelæsninger over funktioner af flere reelle variable. Af Børge Jessen. 1. del, kap. 1.
Matematik 2, 1965-66. Forelæsninger over funktioner af en kompleks variabel. Af Børge Jessen. 2. del, kap. 2.
Matematik 2, 1965-66. Forelæsninger over differentialligninger og variationsregning. Af Børge Jessen. 3. del, kap. 4, 5 og opgaver.
Matematik 2, 1967-68. Forelæsninger over mål- og integralteori. Af Børge Jessen.

Box 18
Matematik 2, 1967-68. Forelæsninger over funktioner af flere reelle variable. Af Børge Jessen. 1. del, kap. 1. (Stort set 1965-66).
Matematik 2, 1967-68. Forelæsninger over funktioner af en kompleks variabel. Af Børge Jessen. 2. del, kap. 2. (Stort set 1965-66).
Matematik 2, 1967-68. Forelæsninger over differentialligninger og variationsregning. Af Børge Jessen. 3. del, kap. 4, 5 og opgaver. (Hovedparten 1964-65 og 1965-66).

Box 19
Matematik 2, 1969-70. Mål- og integralteori med anvendelser. 1. del, kap. 1-3. Af Lars Mejlbo. (Identisk med 1968-69).
Matematik 2, 1969-70. Mål- og integralteori med anvendelser. 2. del, kap. 4, opgaver. Af Lars Mejlbo. (Identisk med 1968-69; desuden samlet med kap. 2 af Jessens Mat. 2 noter).

Box 20
Matematik 2, 1970-71. Algebra. Af Thøger Bang.
Matematik 2, 1971-72. Matematisk analyse. Af T. Gutmann Madsen. (Identisk med Mejlbos Mat. 2-noter 1969-70).MATEMATIK 3 (1962-1972)

Box 21
Matematik 3, 1962-63. Kap. II: Talsystemets opbygning. II.3-5.
Matematik 3, 1963-64. Kap. II: Talsystemets opbygning. II.1-5. (Store dele fra 1962-63).
Matematik 3, 1963-64. Kap. III: Projektiv geometri. (Store dele fra 1962-63).
Matematik 3, 1965-66. Kap. IV: Differentialgeometri. IV.1-7. (Hovedparten fra 1963-64).
Matematik 3, 1965-66. Kap. IV: Differentialgeometri. IV.8-10.

Box 22
Matematik 3, 1966-67. Kap. III: Projektiv geometri. III.1-4. (Pakke nr. 30).
Matematik 3, 1966-67. Kap. III: Projektiv geometri. III.5-7. (Pakke nr. 31).
Matematik 3, 1966-67. Kap. IV: Differentialgeometri. IV.1-7. (Pakke nr. 32; identisk med 1963-64).
Matematik 3, 1966-67. Kap. II.5

Box 23
Matematik 3, 1970-71. Kap. II: Den affine og den projektive geometris grundlag. (Pakke nr. 33).
Matematik 3, 1971-72. Kap. III: Projektiv geometri. III.1-8. (En stor del fra tidligere år).
Matematik 3, 1971-72. Kap. IV: Differentialgeometri.
Matematik 3, 1966-70. Eksamensopgaver i matematik 3 fra sommeren 1966 til vinteren 1969-70.MATEMATIK 6 (1965-1974)

Box 24
Matematik 6, 1965-66. I-II. Af H. Tornehave, E. Kehlet og B. Fuglede.
Matematik 6, 1965-66. III-IV. Af H. Tornehave, E. Kehlet og B. Fuglede.
Matematik 6, 1967-68. Specielle opgaver.

Box 25
Matematik 6, 1967-68. Afsnit I. Mængdelære, topologi, topologiske vektorrum, uendelig sum af vektorer og Hilbertrum. Hefte 60. (Fra tidligere år).
Matematik 6, 1968-69. Afsnit I. Mængdelære, topologi og topologiske vektorrum. (Pakke nr. 60).
Matematik 6, 1968-69. Afsnit II. Uendelig sum af vektorer, Hilbertrum, rum af kontinuerte lineære afbildninger, dualt rum, svag topologi, Banach algebra, resolvent og spektrum. (Pakke nr. 61).

Box 26
Matematik 6, 1968-69. Afsnit III. Operatorer, operatorer på Hilbertrum og specielle operatorer. (Pakke nr. 62).
Matematik 6, 1968-69. Afsnit IV. Egenværdier, Jordans normalform, totalkontinuerte operatorer, integraloperatorer, opgaver, autonome systemer, partielle differentialligninger.(Pakke nr. 63).
Matematik 6, 1972-73. (Pakke nr. 61).
Matematik 6, 1973-74. (Pakke nr. 62).MATEMATIK 100-SERIEN (1974-1983)

Box 27
Matematik 101, 1974-75. Grundbegreber og elementær vektorregning (Pakke 101A, dele af gl. Matematik 1x).
Matematik 101, 1974-75. Lineær algebra. (Pakke 101B og pakke 101C, samt tillæg I & II; dele af gl. Matematik 1x).
Matematik 101, 1975-76. Lineær algebra. (Pakke 101B, der indeholder dele af gl. Matematik 1x).

Box 28
Matematik 101, 1975-76, omarbejdet 1977. Algebra og geometri. Første del: fra reelle tal til determinanter. (Pakke 101A, original manuskript).
Matematik 101, 1976-77. Algebra og geometri. Anden del: fra lineære ligninger til kvadrikker. (Pakke 101B, original manuskript).

Box 29
Matematik 101 (uden år). Kapitel 1-6, 22 og supplement.
Matematik 102, 1974-75. Paragraf 1-20 (Pakke 102A, store dele fra gl. Matematik 1y).

Box 30
Matematik 102, 1976-77. Paragraf 1-20 (Pakke 102A).
Matematik 102, 1977-78. Paragraf 39-56. (Pakke 102C).
Matematik 102. Paragraf 57-60, A og B. Genoptryk af Matematik 1y, 1970-71.
Pakke 101D, 1979-80. Flere reelle variable. (Hovedsagelig fra 1972-73).

Box 31
Matematik 1, Gamle eksamensopgaver 1969-75.
Pakke 101Æ, 1979-80. (Hovedsagelig fra pakke 101A, 1977-78; original manuskript).
Pakke 101Æ, 1979-80. (Hovedsagelig fra pakke 101A, 1977-78; trykt 1981).
Pakke 101Å, 1979-80. Pakke 101B+C. (Dele fra Matematik 1x, 1972-73).

Box 32
Pakke 101Å, 1979-80 (og 1982-83) (Original manuskript).
Pakke 101Å, 1979-80 (Trykt 1981).
Pakke 101Ø, 1979-80. Lineær algebra og affin geometri. Af Arne Brøndsted, KUMI 1977.

Box 33
Pakke 101Ø, 1979-80. Lineær algebra og affin geometri. Af Arne Brøndsted, KUMI 1977. (Original manuskript).
Matematik 102, 1981-82. Kap. I og II. Desuden rettelser fra 1982-83. (Hovedparten fra 1980-81).
Matematik 102, 1979-80. Suppl. opgaver.

Box 34
Matematik 102, 1981-82. Kap. I og II.
Matematik 102, 1981-82. Kap. III og IV.
Matematik 102, 1981-82. Kap. V, VI og VII.MATEMATIK 200-SERIEN (1974-1984)

Box 35
Matematik 211, 1975. Talsystemets opbygning og algebra. (Baseret på noter om talsystemets opbygning fra 1973 og algebra fra 1974).
Pakke 211, 1981 Talsystemets opbygning og algebra. (Baseret på noter om talsystemets opbygning fra 1973 og algebra fra 1981).

Box 36
Matematik 212, 1975. Mål- og integralteori. Forelæsningsnoter af Tage Gutmann Madsen. KUMI 1975.
Matematik 212, 1975. Mål- og integralteori. Forelæsningsnoter af Tage Gutmann Madsen. KUMI 1975. Med litteraturliste og stikordsregister.
Matematik 212, 1976. Mål- og integralteori, øvelser. Pk. 212 Ø. Af Tage Gutmann Madsen.

Box 37
Matematik 213, 1974. Differentialligninger med anvendelse i fysikken. Af Gerd Grubb og H. Højgaard Jensen. August 1974.
Matematik 213, 1975. Differentialligninger med anvendelse i fysikken. Af Gerd Grubb og H. Højgaard Jensen. August 1974. 2. oplag 1975.
Matematik 213, 1974. Differentialligninger med anvendelse i fysikken. Af Gerd Grubb og H. Højgaard Jensen. Genoptryk 1986 med enkelte sider tilføjet.
Matematik 221, 1976. Algebra. Af Anders Thorup, Februar 1976.

Box 38
Matematik 222, 1975. Generel topologi. (Original manuskript; tilføjelser fra 1979 i form af to breve).
Matematik 222, 1975. Generel topologi. Øvelsesblad 1-20.
Matematik 223, 1979. Kurver og flader i rummet. Supplerende noter af Tage Gutmann Madsen. 2. udgave.
Matematik 223, 1983. Kurver og flader i rummet. Supplerende noter af Tage Gutmann Madsen. 2. udgave, 2. oplag. (Næsten identisk med Matematik 223, 1979).
Matematik 223, 1974. Børge Jessen: Lærebog i Geometri. II. Differentialgeometri og Nomografi. Anden Udgave, Jul. Gjellerups Forlag, København 1945. Optryk af første og tredje kapitel med opgaver til Matematik 223, Matematisk Institut, Københavns Universitet 1974.
Børge Jessen: Retvinklet Projektion, Perspektivisk Afbildning, Aksonometrisk Afbildning. Uddrag af Lærebog i Geometri af Børge Jessen. Matematisk Institut, Københavns Universitet 1977.
Matematik 224, 1980. Kompleks analyse. Af Hans Tornehave.

Box 39
Matematik 224, 1979. Kompleks analyse. Af Hans Tornehave. (Foreløbig håndskrevet udgave).
Matematik 224, 1982. Kompleks analyse. Af Hans Tornehave. (Original manuskript).
Matematik 224, 1984. Kompleks funktionsteori. Inklusive gamle eksamensopgaver.
Matematik 226, 1980. Numerisk analyse. Forelæsninger ved Mogens Esrom Larsen.MATEMATIK 300- OG 400-SERIEN (1965-1984)

Box 40
Matematik 311, 1983. Af Thøger Bang. 82+9 pp.
Matematik 311, 1983. Af Thøger Bang. 85+9 pp. (Original manuskript; trykt 1984).
Matematik 312, 1982. Gruppeteori.
Matematik 313, 1980. Radonmål. Af Mogens Flensted-Jensen. (Original manuskript; hovedparten fra Matematik 313, 1974 og 1975).
Matematik 313, 1982. Grundkursus i funktionalanalyse. Af Gert Kjærgård Pedersen.

Box 41
Matematik 313, 1984. Mængdelære og generel topologi. Med supplement om Banachrum. (Original manuskript; en stor del fra Matematik 6, 1971-72 og en del fra Matematik 313, 1982).
Matematik 314, 1968. Vagn Lundsgaard Hansen: Forelæsninger over differentialgeometri og differentialtopologi. December 1968. (Tryk fra 1977).

Box 42
Matematik 314, 1980. Differentialgeometri. (Original manuskript i 4 charteques; en del fra Matematik 314, 1968).
Matematik 314, 1982. Differentialgeometri.

Box 43
Matematik 322, 1978. (Homologi m.m.). (Original manuskript).
Matematik 323, 1975. Funktioner af én kompleks variabel. Af Esben Kehlet.
Matematik 323, 1977. (Spektralteori). Af Esben Kehlet.
Matematik 323, 1980. (Spektralteori). Af Esben Kehlet. (Original manuskript; hovedparten fra Matematik 323, 1977).
Matematik 323, 1984. Enkelte sider med rettelser.

Box 44
Pakke 401. (Differentialteori på mangfoldigheder). (Uden titel, forfatter eller årstal).
Pakke 402, 1974. Existence and regularity of solutions of partial differential equations. Af Anders Melin. Lecture Notes 1974.
Pakke 403, 1969. Spectral and Scattering Theory for Schrödinger Operators.Af P. Alsholm og G. Schmidt, May 1969. (Various Publications Series, No. 7, Matematisk Institut, Aarhus Universitet).
Pakke 404, 1982. Spektral og spredningsteori for Schrödinger ligningen. Af Lars-Erik Lundberg.
Pakke 405, 1974. Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Af Børge Jessen, Forårssemestret 1967. Rettet 1974.
Pakke 406, 1974. Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Af Børge Jessen, Efterårssemestret 1967. Rettet 1974.

Box 45
Pakke 407, 1969-70. Abstrakt harmonisk analyse. Forelæsninger af T.Gutmann Madsen.
Pakke 408, 1966-67. Lie grupper. Forelæsninger af T. Gutmann Madsen.
Pakke 409. Linear problems in quantum field theory. (Uden forfatter og årstal).
Pakke 411, 1975. Harmonisk Analyse og Lie-gruppen SL(2,R). Af M. F-J.
Pakke 413, 1968-69. Fourier rækker. Forelæsninger af Tage Gutmann Madsen.
(Pakke 414). Cuendelig-funktioner på R. Af Thøger Bang.

Box 46
Pakke 415, 1977. Talteori. Af Thøger Bang, Foraaret 1977.
Pakke 416. Introduction to Quantum Electrodynamics. Af Lars-Erik Lundberg.
Pakke 417, 1975. Riemannsk geometri. Forelæsninger ved Karsten Grove, KUMI foråret 1975.
Pakke 418, 1977. Forelæsninger over næsten periodiske funktioner. Af Børge Jessen, Forårssemestret 1977.
Pakke 419. 1965. Elementær algebra. Af Børge Jessen.

Box 47
Pakke 421, 1984. Royal Institution Mathematics Masterclass at Warwich 1984.
Udvalgte emner fra potentialteori I. Forelæsninger foråret 1971; revideret udgave 1973. Af Christian Berg.DIVERSE VIDEREGÅENDE MATEMATIK (1963-1983)

Box 47 (fortsat)
Børge Jessen: Næsten periodiske funktioner. Udarbejdet af Edda Sveinsdottir Lassen. Efterår 1963.
Børge Jessen: Elementær algebra. 1965. Indlagt er navneliste over dem der har brugt kurset i punktprøver.

Box 48
Poul Neerup: Geometriske konstruktioner. Københavns Universitets Matematiske Institut 1965. Bind 1: Afsnit I og II.
Poul Neerup: Geometriske konstruktioner. Københavns Universitets Matematiske Institut 1965. Bind 2: Afsnit III.
Børge Jessen: Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Forårssemesteret 1965.
Børge Jessen: Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Efterårssemesteret 1965.

Box 49
Hans Tornehave: Distributioner. Forelæsninger til 2. del. 1965-66. Bind 1: Kapitel 1-10.
Hans Tornehave: Distributioner. Forelæsninger til 2. del. 1965-66. Bind 2: Kapitel 11-27.
Børge Jessen: Udvalgte emner fra geometrien. Noter taget af stud. scient. Torben Christoffersen 1966-67. Indlagt er navneliste over dem der har brugt kurset i punktprøver.
Seminar i matematisk logik. Efterår 1966 og forår 1967. Håndskrevne og maskinskrevne noter som regel uden forfattere.

Box 50
Børge Jessen: Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Forårssemesteret 1967.
Børge Jessen: Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Efterårssemesteret 1967. Jessens eksemplar. Indlagt er navneliste over dem der har brugt kurset i punktprøver.
Børge Jessen: Forelæsninger over udvalgte emner fra analysen. Efterårssemesteret 1967. Rettet 1974.
Seminar i homologisk algebra. Efterår 1968 og forår 1969. Håndskrevne, duplikerede noter.
Seminar i homologisk algebra. Efterår 1969, forår 1970 og efterår 1970. Håndskrevne, duplikerede noter.

Box 51
Asmus L. Schmidt: Ikke-kommutative ringe. E69-F70. (Pakke 76).
Jun Tomiyama: Applications of Fubini mappings to tensor products of Banach algebras. Seminar, Spring 1971, University of Copenhagen.
Hans Tornehave: Algebraisk topologi I. Forelæsningsnoter. Publikationsserie No. 2, 1972.
An introduction to C*-algebras. Seminar, fall 1972.

Box 52
Mogens Flensted-Jensen: Lie grupper og kuglefunktioner. Forår 1973.
Anvendelse af elementær matematik, 1975. Pakke 412. Seminarer.
Anvendt Matematik, 1975. Seminarer under Tage Gutmann Madsens vejledning. (Ej komplet).

Box 53
Thøger Bang: Talteori, Foraaret 1977.
Børge Jessen: Forelæsninger over næsten periodiske funktioner. Forårssemestret 1977.
Tom Borup: Ubegrænsede Multiplikatorer på Banach Algebraer. September 1980.
Ringteori. Efterår 1981. Kopierede og håndskrevne noter.

Box 54
Svend Bundgaard: Konveksitet. Udleverede fotokopierede noter til kursus afholdt på Matematisk Institut, Københavns Universitet, efteråret 1983. (Bundgaards egne eksemplarer; til arkivet via Asmus Schmidt).
Seminar om specielle funktioner. Håndskrevne, udaterede noter, som regel uden forfatter.

Box 55
Diskontinuerte grupper. Håndskrevne noter i 12 kapitler, uden datering eller forfatter.
Entropifunktionens informationsteoretiske betydning. 14 maskinskrevne sider uden datering og forfatter.MATEMATIK A OG B (1972-1984)

Box 55 (fortsat)
Matematik A, 1973-74. Eksempler & opgaver til Matematik A, Efterårssemesteret 1973. Anton Jensen, Københavns Universitets Matematiske Institut.
Matematik A, 1974-75. (Ved Anton Jensen). Pakke A1 og A2.

Box 56
Matematik A, 1977-78. Kap. VIII-X. (Pakke 2). Indlagt ugesedler og eksamenspensum for 1983.
Matematik A, 1983. Af Jonathan Tennenbaum og Mogens Flensted-Jensen. (1. pakke).

Matematik B, 1972-73. Af F. Topsøe. Kap. I: Uendelige rækker og uegentlige integraler. (Matematik B, pakke 1). (Original manuskript med tilføjelser fra 1979-80).
Matematik B, 1972-73. Af F. Topsøe. Kap. II: Kompleks funktionsteori. (Original håndskrevet manuskript).

Box 57
Matematik B, 1972-73. Af F. Topsøe. Kap. III-V. Tilføjelse om matematik og kvantemekanik fra 1982-83. (Matematik B, pakke B2). (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik B, 1972-73. Kap. VI-VIII med enkelte tilføjelser. (Matematik B, pakke B3). (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik B, 1973-74. Kap. X: Sandsynlighedsregning. (Matematik B, pakke B10 eller pakke 225).

Box 58
Matematik B, 1974-75. Ændringer og tilføjelser til kapitel X. (Original maskinskrevet manuskript).
(Original maskinskrevet manuskript med tilføjelser 1974-75).
Matematik B, 1973-74. Kap. XI: Statistik. (Pakke B4). (Original hånd- og maskinskrevet manuskript).
Matematik B, 1975-76. Af F. Topsøe. Kap. I-V og IX (om distributioner). (Kap. I-V er 1972-73).
Matematik B, 1973-74. Kap. X: Sandsynlighedsregning, med tilføjelser fra 1974-75. (Matematik B, pakke B10 eller pakke 225A+B).

Box 59
Matematik B, 1976. Stikordsregister til kap. VI-VIII og X-XI. (Original manuskript).
Matematik 225 B, 1975. Markovkæder, opgaver og eksamensopgaver. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik B, 1979-80. Tilføjelse. (Original håndskrevet manuskript).
Matematik 225, 1983. Eksamensopgaver i Matematik 225, 1975-82. (Original maskinskrevet manuskript).
B-opgaver, 1984. Gamle eksamensopgaver 1976-1984.MATEMATIKNOTER, ANDRE DANSKE INSTITUTIONER (1957-1986)

Box 59(fortsat)
Om aritmetikkens grundlag. Noter til foredrag holdt af W. Fenchel i Matematiklærerforeningen for København og omegn i efteråret 1957.
Nogle simple begreber der er blevet af betydning inden for matematikken og ved matematikkens anvendelser. 18 foredrag holdt af S. Bundgaard ved Danmarks Lærerhøjskoles kursus 28. juli - 9. august 1958. Trykt: Matematisk Institut, Aarhus Universitet.

Box 60
OEEC-kursus ved Aarhus Universitet 6.-18. juli 1959 for skandinaviske matematiklærere. Kursusplan m.m.
Svend Bundgaard: Nogle grundlæggende begrebsdannelser inden for matematikken. Foredrag afholdt ved OEEC-kurset, juli 1959.
Erik Sparre Andersen: Sandsynlighedsregning. Foredrag afholdt ved OEEC-kurset, juli 1959.
Lennart Råde: Matematisk statistik på gymnasiet. Foredrag ved OEEC-kurset, juli 1959.
Harold W. Kuhn: Modern Mathematics in Economics. Lectures given at the OEEC course, July 1959.

Box 61
Svend Bundgaard: Matematik 1, 1961-62. Matematisk analyse. Matematisk Institut, Aarhus Universitet.
Numerisk løsning af partielle differentialligninger. Numerisk Institut, DTH, August 1973.
Matematik A, 1973. Forelæsningsnoter til Matematik A, II. Af V. Borchsenius, August 1973. Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Oktober 1975.

Box 62
Matematik A, 1976. Forelæsningsnoter til lineær algebra. Af V. Borchsenius 1976. Matematisk Institut, Aarhus Universitet.
Matematik A, 1977. Forelæsningsnoter til lineær algebra. Af V. Borchsenius 1976. Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Januar 1977.
V. Borchsenius: Forelæsningsnoter til videregående emner fra analysen I. Matematik B. Matematisk Institut, Aarhus Universitet, September 1974.
V. Borchsenius: Forelæsningsnoter til videregående emner fra analysen II. Matematik B. Matematisk Institut, Aarhus Universitet, September 1974.
Tommy Borch: Tal og mængder. Forsøgsversion 1, August 1981. (Anvendt på Frederikssund Amtsgymnasium).
Edmund Christiansen: Introduktion til Numerisk Analyse. Matematisk Institut, Odense Universitets Trykkeri.
Edmund Christiansen: Introduktion til Numerisk Analyse. Matematisk Institut, Odense Universitets Trykkeri 1986. Fotokopi af bogen.MATEMATIKNOTER, UDENLANDSKE INSTITUTIONER (1948-1984)

Box 63
C. Møller: Elementary Quantum Field Theory. From a series of lectures presented at Purdue University, First Semester, 1948-49.
Antoni Zygmund: Fourier Series. Canadian Mathematical Congress, Second Summer Seminar held at The University of British Columbia, August 1949.
Antoni Zygmund: Trigonometric Interpolation. The University of Chicago, Winter Quarter 1950.
W. Fenchel: Convex cones, sets and functions. From notes by D. W. Blackett of lectures at Princeton University, Spring Term 1951. Princeton University, September 1953. (Pakke 75).
Frank B. Allen et al.: Mathematics for High School. Geometry (Part 1). Preliminary edition. Yale University 1959.
Frank B. Allen et al.: Mathematics for High School. Geometry (Part 1). Commentary for Teachers.. Preliminary edition. Yale University 1959.

Box 64
Frank B. Allen et al.: Mathematics for High School. Geometry (Part 2). Preliminary edition. Yale University 1959.
Frank B. Allen et al.: Mathematics for High School. Geometry (Part 2). Commentary for Teachers.. Preliminary edition. Yale University 1959.
R. Doss: Axiomatic Set Theory. Lectures given at the University of Copenhagen, Spring 1963. (Original manuskript).
K. Stein: Einführung in die Funktionentheorie mehrerer Veränderlichen. Vorlesung von Prof. Dr. K. Stein and der Universität München. Sommersemester 1961 und Wintersemester 1961/62. (Stein var gæsteforelæser i sep.-okt. 1963 i København).

Box 65
Hukukane Nikaido: Introduction to Sets and Mappings in modern Economics. Translated by Kazuo Sato. Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo 1960. 10 kapitler opdelt i 46 afsnit. Spritstencilkopi.
Edgar Asplund: Lebesgueintegralen i Rn. En snabbkurs. Uden år.
P. McMullen and G. C. Shepherd in collaboration with J. E. Reeve and A. A. Ball: The Upper Bound Conjecture for Convex Polytopes. School of Mathematics and Physics, University of East Anglia, Norwich, England 1968.

Box 66
I. E. Segal: Integration. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1964.
Theodor Bröcker: Differenzierbare Abbildungen. Einführung in die lokale Theorie. Sommersemester 1972, Freiburg im Breisgau. Fachbereich Mathematik der Universität Regensburg.
Katsuhiro Shiohama: Topology of complete manifolds of non-negative curvature. 1975/1976. (Fra forelæsninger i København).

Box 67
R. V. Kadison: Introduction to the Foundation of Mathematics. Uden år.
Harvey Cohn: Classical introduction to class field theory. With an appendix by Olga Taussky on the 1932 Göttingen lectures by Emil Artin "Vorträge über Klassenkörpertheorie". Presented at the University of Copenhagen 1976-1977.
Royal Institution Mathematics Masterclass at Warwick 1984. Given by Professor M. S. Paterson and Professor E. C. Zeeman. January-March 1984.MATEMATIK 1 (1983-)

Box 68
Matematik 1LD, 1983. Lineær algebra. Med tilføjede rettelser.
Matematik 1LD, 1984. Tilføjelse til kapitel 5 og gamle eksamensopgaver 1974-1981. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik 1LD, 1985. Lineær algebra. (Original maskinskrevet manuskript; næsten identisk med Matematik 1LD, 1983).
Matematik 1LD, 1986-87. Lineær algebra. Kapitel 1-16. (Pakke 1LD1).
Matematik 1LD, 1986-87. Lineær algebra. Kapitel 17-25. (Pakke 1LD2).
Matematik 1LD, 1986-87. Lineær algebra. Kapitel 26-33. (Pakke 1LD3).
Matematik 1LD, 1988. Lineær algebra. Indholdsfortegnelse.
Matematik 1LD, 1988. Supplement til lineær algebra fra 1986.

Box 69
Matematik 1LD, 1990. Lineær algebra, efterår 1990. Inklusive opgaver.
Matematik 1LD. Kombinatorik. Efter kap. 3 af Grünbaum & Høholdt: Kombinatorik med anvendelser, Matematisk Institut, DtH 1981.
Frank Nielsen: Grafer og netværk. Matematisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole 1981.
Matematik 1LD, 1988. Grafteori. Efter kap. 1-2 af Frank Nielsen: Grafer og netværk, Matematisk Institut, DtH 1981.
Matematik 1LD, 1984-85. Tilføjelse til grafteori.

Box 70
Matematik 1MA, 1983-84. Matematik analyse, kap. I-VII. Inklusive ugeseddel nr. 21-28 fra foråret 1984.
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. 0: Elementær rumgeometri. Trykt august 1984.
Matematik 1MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. I-V. Trykt august 1984. (Genoptryk af 1983-84).
Matematik 1MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. VI-VII. (Genoptryk fra 1983-84).
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. VIII-IX. Trykt november 1984. (Genoptryk fra 1983-84).

Box 71
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. X: Talfølger og rækker. Trykt januar 1985. (En stor del er genoptryk fra 1983-84).
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. XI: Uniform konvergens. Trykt februar 1985.
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. XII-XIV. Trykt februar 1985. (Genoptryk fra 1983-84).
Matematik 1MA, 1984-85. Kap. XV: Differentialligninger. Trykt marts 1985. (Genoptryk fra 1983-84).
Matematik 1MA, 1984-85. Udskiftningsblade og rettelser til Pakke 1, notetryk 1983.
Matematik 1MA, 1986-87. Kap. 0: Elementær rumgeometri. Trykt august 1986. (Hovedparten genoptryk fra 1984-85).
Matematik 1MA, 1986-87. Kap. I-V. Trykt august 1986. (Hovedparten genoptryk fra 1983-84 og lidt fra 1984-85).
Matematik 1MA, 1986-87. Kap. VI-IX. Trykt oktober 1986. (Genoptryk fra 1983-84).

Box 72
Matematik 1MA, 1986-87. Kap. X-XI. Trykt november 1986. (Størstedelen er genoptryk fra 1983-84, 1984-85 og 1985-86).
Matematik 1MA, 1986-87. Kap. XIII-XIV. Trykt marts 1986. (Hovedparten er genoptryk fra 1983-84).
Matematik 1MA, 1987. Kapitel 0. (Dele fra 1984-85 og 1986-87).
Matematik 1MA, 1989-90. Mængder, afbildninger, relationer. Af Tage Gutmann Madsen. (Optryk af Matematik 1, 1961-64).
Matematik 1MA, 1989-90. Kapitel 0. (Dele fra 1984-85 og 1986-87).
Matematik 1MA, 1989-90. Kapitel X-XI. (Genoptryk af Matematik 1MA, 1983-87).
Matematik 1MA, 1989-90. Kapitel XV. (Stort set Matematik 1MA, 1983-84).
Matematik 1MA, 1991. Matematik analyse, kap. X-XI. Trykt februar 1991.

Box 73
Matematik 1MA. Matematik analyse, kap. XIII.
Matematik 1MA, 1990-91. Matematik analyse, kap. XIV-XV.2. Trykt april 1991.
Matematik 1MA, 1991. Ugesedler 1-29 fra kalenderåret 1991.
Matematik 1MA. Matematik analyse, kap. XV.1-6.
Matematik 1MA, 1993-94. Matematik analyse, kap. 0. Trykt juli 1993.
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. I-V & VII.3.1-4. Trykt august 1994.
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. I-V & VII.3.1-4. Trykt august 1994.
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. VI-IX. Trykt januar 1995.

Box 74
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. X-XII. februar 1995.
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. XIII.
Matematik 1MA, 1994-95. Matematik analyse, kap. XIV-XV. Trykt april 1995.
Matematik 1 S&S. Kompendium til noterne i sandsynlighedsregning. Af Flemming Topsøe.
Matematik 1 S&S, 1984. Noter i sandsynlighedsregning. Kap. II.
Matematik 1 S&S, 1984. Noter i sandsynlighedsregning. Kap. IV fra IV.4.10 til IV.8.10. Opgaver.
Matematik 1 S&S, 1985. Noter i sandsynlighedsregning. Kap. I og II indtil II.5.6. (1SS, Pakke 1).
Matematik 1 S&S, 1985. Noter i sandsynlighedsregning. Kap. II (fra II.5.7), III og IV. (1SS, Pakke 2).

Box 75
Matematik 1LA, 1991. 1LA ajour 90 -> 91. Lineær algebra. Opgaver og supplerende noter.
Matematik 1LA, 1991. 1LA anvendelser. Lineær algebra. Supplerende noter.
Matematik 1, 1996-97. Tal- og gruppeteori. Af Jesper M. Møller. 39 pp.
Matematik 1, 1997. Mængder, afbildninger og relationer. Optryk af note fra september 1989, som består af genoptryk af Matematik 1 noter fra 1961 til 1964.
Matematik 1, 1997. Om følger og rækker. Af Niels Grønbæk, F97.
Matematik 1, 1997-98. Notepakke Matematik 1, December 1997. Af Niels Grønbæk.
Matematik 1, 1997-98. Tal- og gruppeteori. Af Jesper M. Møller.
Studieteknik. Hæfte til Matematik 1. September 1998.MATEMATIK Y, YY & Diskret Mat. (1992-)

Box 76
Diskret Matematik, 1997. Gamle eksamensopgaver 1992-97, besvarelse af eksemanssæt i maj 1996 og stikordsregister.
Diskret Matematik, 1998. Gamle eksamensopgaver 1996-98 og stikordsregister.
Diskret Matematik, 1999. Differensligninger efter gamle Matematik 2LT, kap. 6, 1994.
Matematik Y, 1997. Mængdelære. Genoptryk af Matematik X, 1994 & 1995. Uendelighedsbegrebet - et supplement. Af Flemming Topsøe. F97.
Matematik Y, 1997. Projektiv geometri. Genoptryk af Matematik 3 fra 1960'erne.
Matematik Y, 1998. Tallegemer og konstruktion med passer og lineal.
Matematik Y, 1998. Introduktion til abstrakt matematik. Af Flemming Topsøe.
Matematik YY, 1998. Affin og projektiv geometri.
Matematik Y, 1999. Tallegemer og konstruktion med passer og lineal. 33 pp.
Matematik YY, 1999. Affin og projektiv geometri.MATEMATIK 2 (1984-)

Box 77
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. I-II.5. (Pakke 2MA).
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. II.5-6. (Pakke 2MA II).
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. III. (Pakke 2MA III)
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. IV. (Pakke F1).
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. V. (Pakke F2).
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. VI.1-2. (Pakke F3).
Matematik 2MA, 1984-85. Matematisk analyse, kap. VI.3-4. (Pakke F4).
Matematik 2MA, 1987-88. Matematisk analyse, kap. I-III. (Genoptryk fra 1984-85).

Box 78
Matematik 2MA, 1987-88. Matematisk analyse, kap. IV-VI og eksamensopgaver. (Hovedparten er genoptryk fra 1984-85).
Matematik 2MA, 1990-91. Matematisk analyse, kap. IV. Fourier analyse. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1990-91. Matematisk analyse, kap. V. Sædvanlige differentialligninger af anden orden. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1990-91. Matematisk analyse, kap. VI. Partielle differentialligninger og separationsmetoder. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1991-92. Matematisk analyse, kap. II, 1. del. Mål- og integralteori. Af Christian Berg.
Matematik 2MA, 1991-92. Matematisk analyse, kap. II, 2. del. Mål- og integralteori. Af Christian Berg.
Matematik 2MA, 1991-92. Matematisk analyse, kap. III. Kompleks funktionsteori. Af Christian Berg.
Matematik 2MA, 1991-92. Matematisk analyse, kap. IV. Fourier analyse. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1991-92. Matematisk analyse, kap. V. Sædvanlige og partielle differentialligninger. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1992-93. Matematisk analyse, kap. I. Metriske rum. Af Christian Berg.
Matematik 2MA, 1993-94. Matematisk analyse, kap. III. Kompleks funktionsteori. Af Christian Berg.
Matematik 2MA, 1993-94. Matematisk analyse, kap. IV. Fourier analyse. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1993-94. Matematisk analyse, kap. V. Sædvanlige og partielle differentialligninger. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1994-95. Matematisk analyse, kap. IV. Fourier analyse. Af Gerd Grubb.
Matematik 2MA, 1994-95. Matematisk analyse, kap. V. Sædvanlige og partielle differentialligninger. Af Gerd Grubb.

Box 79
Matematik 2AL, 1984-85. Mængder, strukturer, grupper og hele tal. Genoptryk fra 1981-84. (Pakke 2AL A).
Matematik 2AL, 1984-85. Strukturer, ringe og idealer. Genoptryk fra 1974-84. (Pakke 2AL B).
Matematik 2AL, 1984-85. Mængder, moduler, Det, PID, brøker, følger og opgaver. Genoptryk fra 1974-85. (Pakke 2AL C).
Matematik 2AL, 1984-85. Talsystemets opbygning, naturlige tal, hele tal, følger, oversigt over algebra, mængder, grupper og ringe. Genoptryk fra 1973-85. (Pakke 2AL D).
Matematik 2AL, 1986-87. Eksamensopgaver fra sommeren 1985 til sommeren 1986.
Matematik 2AL, 1989-90. Kap. 0. (Original håndskrevet manuskript).
Matematik 2AL, 1989-90. Kap. 0-2, august 1989. (Original tekstbehandlet manuskript).
Matematik 2AL, 1989-90. Kap. 6-7: Gruppeteori.

Box 80
Matematik 2AL, 1989-90. Kap. 8: Moduler.
Matematik 2AL, 1989-90. Kap. 9: Moduler over hovedidealringe.
Matematik 2AL, 1990-91. Kap. 0-5 og tillæg til kap. 5. (Original tekstbehandlet og håndskrevet manuskript).
Matematik 2AL, 1999. Algebra. Af Anders Thorup. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet, november 1998.
Matematik 2LT, 1992. Lineær algebra og transformationer. Af Kjeld Bagger Laursen. Hefte 1, foråret 1992.
Matematik 2LT, 1994. Pakke 1. Forår 1994.
Matematik 2LT, 1994. (Lineære differentialligninger). Pakke 2. Forår 1994.
Matematik 2DM, 1994. Pakke I. 1994. (Genoptryk af Matematik 2LT, 1994 for en stor dels vedkommende).

Box 81
Matematik 2OK, 1988. Konveksitet 1-10. Af Arne Brøndsted. (Original tekstbehandlet manuskript).
Matematik 2OK, 1990. Konveksitet, kapitel 1-10 og opgaver. Af Arne Brøndsted. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1990.
Matematik 2OK, 1990. Konveksitet, kapitel 11-17 og opgaver. Af Arne Brøndsted. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1990.
Matematik 2OK, 1990. Optimering 1-9. Af Arne Brøndsted. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1990.
Matematik 2OK, 1988-96. Eksamensopgaver 1988-1996 og ekstraopgaver.
Matematik 2OK, 1997. Fotokopi af Sydsætter, kapitel 4, 8 og 9 om bl.a. variationsregning.
Matematik 2OK, 1998. Fotokopi af kapitel 8 og 9 i Sydsætter, samt gamle eksamensopgaver 1988-98.
Matematik 2KF, 1997. Supplerende materiale til Matematik 2KF (Kompleks funktionsteori). Af Carl Winsløw, Institut for Matematiske Fag, januar 1997.
Matematik 2KF, 1998. Supplerende materiale til Matematik 2KF. Af Carl Winsløw, Januar 1998.
Matematik 2SS, 1997. Fotokopi af foreløbig version af kapitel 1.
Matematik 2SS, 1997. Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik. Af Flemming Topsøe. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1997.

Box 82
Matematik 2AN, 1997. Metriske Rum. Af Christian Berg. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet, juli 1997.
Matematik 2AN, 1997. Hilbertrum med anvendelser. Af Bergfinnur Durhuus. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet, august 1997.MATEMATIK 3 (1985-)

Box 82 (fortsat)
Matematik 3MA, 1987. Moderne analyse med anvendelser. Af Gerd Grubb. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1984. (Genoptryk af 1984).
Matematik 3MA, 1995. Moderne analyse med anvendelser. I. Ubegrænsede operatorer. Af Gerd Grubb. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1995. (Modifikation af udgave fra 1993 og 1994).
Matematik 3MA, 1996. Moderne analyse med anvendelser. III. Sobolev rum og Fourier teori. Af Gerd Grubb. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1996. (Modifikation af udgave fra 1993 og 1994).
Matematik 3MA, 1996. Appendix A. Sobolev rum over intervaller.
Matematik 3FU, 1986. Topologi-noter. Af Kjeld Bagger Laursen.
Matematik 3FU, 1988-89. Topologi-noter. Af Kjeld Bagger Laursen. Revideret, juni '88.

Box 83
Matematik 3GT, 1996-97. Generel Topologi, E1996. Kapitel 1. Mængdelære, Kapitel 2. Generel Topologi, paragraf 1-5. Af Christian Berg.
Matematik 3GT, 1997. Topologi. Af Christian Berg. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1997.
Matematik 3AG, 1985. Kapitel 1-5. (Pakke 3AG 1).
Matematik 3AG, 1986. Kapitel 6-7. (Pakke 3AG 2).
Matematik 3AG, 1998. Kurver & moduler. Af Hans-Bjørn Foxby. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1998.
Matematik 3AL, 1991. Mat. 312: algebra. 162 pp.
Matematik 3AL, 1992-93. (Algebra: grupper, ringe, polynomier, Galois-teori).
Matematik 3AL, 1997. Tillæg til opgavesamlingen.
Matematik 3AL, 1997. Klassisk algebra. Af Christian U. Jensen. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1997. (Trykfejl på omslaget: Matematik 3GT).

Box 84
Matematik 3AL, 1998. Klassisk algebra. Af Christian U. Jensen. Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1998.
Matematik 3AL, 1998. Opgavesamling.
Matematik 3AL, 1998. Tillæg til opgavesamlingen (herunder gamle eksamensopgaver).
Matematik 3GE, 1996. Differentialgeometri, 1. del. Af Hans Plesner Jakobsen. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1996.
Matematik 3GE, 1996. Differentialgeometri, 2. del. Af Hans Plesner Jakobsen. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1996.
Matematik 3MI. Mål- og integralteori. Af Flemming Topsøe.
Matematik 3MI, 1998. Mål- og integralteori. Af Christian Berg og Tage Gutmann Madsen. Forår 1998.

Box 85
Matematik 3MI, 1998. Mål- og integralteori. Af Flemming Topsøe.
Matematik 3MI, 1999. Mål- og integralteori. Af Christian Berg og Tage Gutmann Madsen. Forår 1999.
Matematik 3MH, 1997. Øvelser med udvalgte kildetekster. Hæfte 1. Af Jesper Lützen og Kurt Ramskov.
Matematik 3MH, 1997. Øvelser med udvalgte kildetekster. Hæfte 2. Af Jesper Lützen og Kurt Ramskov.
Matematik 3MH, 1999. Kilder til matematikkens historie. Af Jesper Lützen og Kurt Ramskov. 2. udgave, Matematisk Afdeling, Københavns Universitet 1999.
Matematik 3RE, 1999. Repræsentationsteori. Uden forfatter.

Box 86
Matematik 3NA, 1995. Numerisk Analyse. Af Jens Hugger.
Matematik 3NA, 1996. Numerisk Analyse. Af Jens Hugger. Efterår 1996.DIVERSE VIDEREGÅENDE MATEMATIK (1992-)

Box 86 (fortsat)
Christian Berg: Selected topics from measure theory. Københavns Universitet, Matematisk Institut, September 1992.
Gerd Grubb: Lectures on Control Problems. 1993.
Gerd Grubb: Lectures on Control Problems. Mathematics Department, Copenhagen University, 1991, revised 1993, 1995, 1997.
Asmus L. Schmidt: Modulære grupper og funktioner. Forelæsninger ved Asmus L. Schmidt. Københavns Universitet, Matematisk Afdeling. 1. udgave, marts 1993; revideret udgave marts 1997.
Asmus L. Schmidt: Elementær talteori. 1. udgave, forår 1993. Revideret, januar 1997.
Asmus L. Schmidt: Algebraisk talteori. Forår 1998.

Box 87
Tekster til didaktisk seminar i matematik, E96. Udvalgt af Carl Winsløw. Københavns Universitet, Matematisk Institut, efterår 1996.
Paul Ernest: Social constructivism as a philosophy of mathematics. University of Exeter 1996. 331 pp.
Carl Winsløw: Introduktion til matematikkens filosofi. Supplerende tekster, forår 1998.
Alexander Yakovlevich Helemskii: The Homology of Banach and Topological Algebras. Translated by Alan West.SERVICEKURSER I MATEMATIK (1983-)

Box 88
Matematik A, 1983. Overbestemte ligningssystemer. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1984-85. Kapitel I-III. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1984-85. Kapitel IV-VII. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1984. Suppl. note: Talfølger og grænseværdier. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1984-85. Eksamensopgaver, januar 1985. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1984-85. Stikordsregister til 1-13. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A. Forelæsningsnoter til Matematik A. Hæfte 2: Vektorregning i rummet. Vektorfunktioner. Kurver. Af V. Borchsenius, Matematisk Institut, Aarhus Universitet, September 1984.

Box 89
Matematik A, 1985-86. Tillæg til FAB. Erstatter fjerde kapitel. Genoptrykt 1986-87.
Matematik A, 1986-87. Udvalgte eksamensopgaver m.m. 1977-86. December 1986.
Matematik A, 1987-88. Indledende lineær algebra, E87.
Matematik A, 1987. Eksamensopgaver 1987. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik A, 1987. Udvalgte eksamensopgaver m.m. 1977-87. (Original manuskript).
Matematik A, 1987. Udvalgte eksamensopgaver m.m. 1977-87.
Matematik A, 1987-88. Indledende lineær algebra, E87.
Matematik A, 1987-88. Mere lineær algebra, F88. Af Kjeld Bagger Laursen. (Original tekstbehandlet manuskript).
Matematik A, 1987-88. Mere lineær algebra, F88. Af Kjeld Bagger Laursen.
Matematik A, 1988-89. Noter om lineær algebra, 1988/89.
Opgavepakke ADE, 1981. Opgaver til Matematik A, DA og E. Genoptrykt fra 1978 plus gamle eksamensopgaver 1977-81.
Matematik A, D, E, 1978. Supplerende tillæg til pakke ADE1, 1978.
Matematik A, D, E, 1980. Supplerende til opgavepakke ADE1, 1980. Bl.a. gamle eksamensopgaver 1980-81.

Box 90
Matematik D, 1980. Noter i sandsynlighedsregning 1979-80 og eksamensopgaver sommer 1980. (Pakke D2). (Original håndskrevet manuskript).
Matematik D, 1980. Indledning til sandsynlighedsregningen: lidt om sandsynligheder og hvorfra de er kommet. Af J. Hoffmann-Jørgensen. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik D, 1985. Kap. 1 og 2: Komplekse tal og lineær algebra. (Pakke D1; original maskinskrevet manuskript 1984-85 med tilføjelse).
Matematik D, 1985. Kap. 3 og 4: Elementære funktioner og sandsynlighedsregning. (Pakke D2).
Matematik D, 1986. Kap. 3 og 4: Elementære funktioner og sandsynlighedsregning. (Pakke D2; original håndskrevet manuskript 1983-84 med tilføjelser).
Matematik D, 1986-87. Lineær algebra og tillæg 1 & 2. Af Arne Brøndsted. (Original maskinskrevet manuskript).

Box 91
Matematik D, 1988. Nogle grundtræk af matematisk analyse. Af Flemming Topsøe. (Original maskinskrevet manuskript).
Matematik D, 1988. Appendix 1 og 2. Af Flemming Topsøe. (Original tekstbehandlet manuskript).
Matematik DB, 1988. Rudimentær statistik. Sporadiske noter af Flemming Topsøe, F88.
Matematik E, 1979. Kap. 8: Lineær algebra. (Pakke E2).
Matematik F, 1990-91. (Original tekstbehandlet manuskript).
Matematik F, 1994. Genoptryk af en stor del af Matematik B, 1972-73.

Box 92
Matematik F, 1995. Forår 1995. Genoptryk af en stor del af Matematik B, 1972-73.
Matematik F, 1996. Forår 1996. Notepakke F1. Kompleks funktionsteori, normer og topologi på vektorrum, samt eksamensopgaver.
Matematik F, 1996. Forår 1996. Notepakke F2. Hilbertrum.
Matematik F, 1996. Efterår 1996. Notepakke Mat F. Kompleks funktionsteori, normer og topologi på vektorrum, Hilbertrum, klassiske ortogonale polynomier samt eksamensopgaver.
Matematik H2, 1988. Genoptryk af matematisk analyse, Matematik 1MA, kap. X samt af et tillæg Mat. H, 1986-87 & 1987-88. H2, pakke A. (Original manuskript fra 1983-88).

Box 93
Matematik H2, 1988. Genoptryk af matematisk analyse, Matematik 1MA, kap. X samt af et tillæg Mat. H, 1986-87 & 1987-88. H2, pakke A.
Matematik H2, 1991. Genoptryk af Matematik 2LT, 1991 og af Matematik H, 1986-87. Samlet pakke.
Matematik H2, 1989-90. Talfølger og rækker (X.1-X.4) og tillæg til Matematik 1 noterne. Pakke A. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1989.
Matematik H2, 1989-90. Lineær optimering og konvekse funktioner. Pakke B. Københavns Universitet, Matematisk Institut 1989.
Matematik H1, 1992-93. Forelæsningsnoter til lineær algebra. Af Niels Vigand Pedersen, Matematisk Institut, Københavns Universitet.
Matematik H1, 1998. Forelæsningsnoter til lineær algebra. Af Niels Vigand Pedersen, Matematisk Institut, Københavns Universitet.
Matematik H2, 1998. Konvekse funktioner. Af Bent Fuglede, Matematisk Institut, Københavns Universitet. Genoptryk fra 1989.

Box 94
Matematik for biologer, 1991. Af Erik Kristensen. Anden ordens differentialligninger og differentialligningssystemer. November 1991.
Matematik for biologer, 1995. Noter og opgaver. Matematisk Institut, Københavns Universitet, efterår 1995.
Matematik for biologer, 1996. Noter og opgaver. Af Carl Winsløw. Matematisk Institut, KøbenhavnsUniversitet. September 1996.
Matematik for biologer, 1997. Noter og opgaver. Af Carl Winsløw. September 1997.
Matematik for biologer, 1998. Noter og opgaver. Af Carl Winsløw. Efterår 1998.DATALOGI A (1986-)

Box 94 (fortsat)
Datalogi A, 1986-87. Datalogi for matematikere. Københavns Universitets Matematiske Institut.
Datalogi A, 1995. Af Jens Hugger. Matematisk Institut, Københavns Universitet, efterår 1995.
Datalogi A, 1998. Fotokopi af Gene H. Golub & James M. Ortega: Scientific Computing and Differential Equations, Academic Press (kun dele).
Datalogi A, 1998. The Not So Short Introduction to LaTeX2e. By Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, April 1998.DIVERSE

Box 95
Plan projektivgeometri. GK I.1. Udaterede noter.
Konstruktion med passer. GK III.4. Udaterede noter.
Euklids Elementer, Første Bog. Oversat af Thyra Eibe. Fotokopi af Eibes oversættelse 1897.
1. Nogle keglesnit; 2. Affine afbildninger. og 3. Algebra. Maskinskrevet note på 74 pp. uden forfatter eller årstal.

Notesalg, foråret 1997. Liste over notepakker og deres priser.
Notesalg, efteråret 1997. Liste over notepakker og deres priser.
Notesalg, foråret 1998. Liste over notepakker og deres priser.
Notesalg, efteråret 1998. Liste over notepakker og deres priser.
Notesalg, foråret 1999. Liste over notepakker og deres priser.