ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Instituttets biblioteker og arkiv
Arkivets hjemmeside

Kort beskrivelse af Arkivet

Nedenstående korte beskrivelse af Arkivet er stort set følgende artikel (med enkelte ændringer): "Matematisk arkivmateriale ved Københavns Universitet", Nyhedsbrev for Netværk i matematikkens historie og filosofi, Nr. 4, September 1998, pp. 18-19. En lignende generel beskrivelse (på engelsk), der placerer Arkivet blandt kilderne til dansk matematik, er: Kurt Ramskov, "Sources for Danish Mathematics", Historia Mathematica 27 (2000), 164-170.


Matematisk arkivmateriale ved Københavns Universitet
Af Kurt Ramskov

Op gennem det 20. århundrede blev der ved det matematiske institut ved Københavns Universitet opsamlet arkivmateriale fra aktiviteter i tilknytning til instituttet. En stor del af materialet blev blot ophobet usorteret og resultatet var, at ingen efterhånden havde overblik over, hvad der egentlig fandtes af materiale. I årene 1996-1998 blev materialet sorteret ud i samlinger, som er blevet groft registreret, og det hele blev derefter samlet i et arkiv ved Institut for Matematiske Fag.

Hovedparten af materialet er efterladte papirer fra tidligere ansatte og materiale fra instituttets daglige drift (administration, biblioteket osv.). Materialet er blevet opdelt i følgende grupper:

  1. Privatpersoners arkiver
  2. Arkivmateriale fra selskaber og foreninger
  3. Institutpublikationer (noter, preprints, studenteropgaver o.l.)
  4. Arkivmateriale fra administrationen af institut og afdelinger
  5. Andet arkivmateriale (særtryk, forelæsningsnotater, billeder, m.m.)
  6. Diverse materiale (ikke arkivmateriale)
For at give et lille indtryk af indholdet vil fremdrage nogle enkelte ting.

I gruppe 1 er papirer fra en række danske matematikere fra det 20. århundrede: Harald Bohr, Werner & Käte Fenchel, Carl C. Hansen, Poul Heegaard, Johannes Hjelmslev, Børge Jessen, Jakob Nielsen, Julius Pál og Johan F. Steffensen. Samlingerne er af meget varierende omfang og indhold. Enestående er Børge Jessens papirer. Jessen gemte alt og da han samtidig var en central figur i mange forbindelser (førende dansk matematiker, institutleder, ledende ved opførelsen af H. C. Ørsted Instituttet, formand for Carlsbergfondet, sekretær i Den International Matematiske Union, medlem af undervisningskommissionen osv.) er der materiale der belyser mange aspekter af matematikken i Danmark i perioden 1930-75.

I gruppe 2 findes for tiden kun arkivmateriale fra én forening: Dansk Matematisk Forening. Til gengæld er det et meget righoldigt arkiv.

I gruppe 3 findes en meget omfattende samling af matematiknoter. Før 1960 var hovedparten af matematikundervisningen ved universitetet baseret på at de studerende selv tog notater til forelæsningerne. Til enkelte (især introducerende) kurser var der en lærebog. Fra 1960'erne anvendtes i stedet fotokopierede noter som "lærebøger" i matematikkurserne. Samlingen består af eksemplarer af disse fotokopierede noter fra en stor del af de matematiske kurser afholdt ved Københavns Universitet siden 1960.

7. juli 2000