ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Instituttets biblioteker og arkiv
Arkivets hjemmeside

Baggrunden for arkivets oprettelse

Gennem en årrække, måske helt tilbage til Matematisk Instituts overflytning til det nye H. C. Ørsted Institut i 1963, blev der på reoler i kælderrummet i E-bygningen opsamlet efterladt materiale fra forskellige matematikere, der virkede ved Københavns Universitet. Det drejede sig både om korrespondance, samlinger af overskydende særtryk, modtagne særtryk, manuskripter m.m. Også egentlig arkivmateriale fra Matematisk Institut kom til. I en periode har materialet tilsyneladende været velorganiseret, men med tiden er nyt materiale blot kommet til uden det er blev indordnet i organiseringen. Situationen i efteråret 1996 var at ingen havde noget egentlig overblik over, hvad der var af samlinger, og at noget af materialet var meget uorganiseret, nærmest usorteret.

På et tidspunkt i 1980'erne overtog Matematisk Institut et kælderrum på Jagtvej 155D, der var udstyret med rullereoler og arkivskabe. Her blev også opsamlet arkivmateriale. I efteråret 1996 var der i dette lokale placeret følgende samlinger:

For at få overblik over materialet tog Kurt Ramskov (Matematisk Afdeling) i efteråret 1996 initiativ til en omfattende oprydning i arkivmaterialet. Udover at skabe overblik var målet også at lave overordnede registranter for samlingerne. Dette arbejde blev udført af Sigurd Elkjær og Kurt Ramskov de følgende to år, hvor alt materiale endvidere blev overflyttet til arkivrummet på Jagtvej for bl.a. at frigøre plads til tidsskrifter i bibliotekets kælderrum i E-bygningen.

I efteråret 1997 blev institutbestyrelsen kontaktet for at få afklaret om man fortsat ønskede arkivmaterialet opbevaret lokalt eller overdraget til Rigsarkivet. Det blev besluttet fortsat at opbevare det lokalt, da det skønnedes at størstedelen af materialets brugere ville være fra instituttet eller have kontakter til det matematiske miljø der. Der blev ved samme lejlighed nedsat et arkivudvalg, som fremover skulle administrere arkivet, ligesom der blev udsendt information om arkivets eksistens til de ansatte på Matematisk Afdeling.

Den basale oprydning og registrering var færdiggjort i slutningen af 1998. Fra april 1998 har informationer om arkivet og dets samlinger været tilgængelige på arkivets hjemmesider.

Det materiale, som i første omgang er blevet ordnet, stammer hovedsagelig fra Matematisk Afdeling. Da arkivets dækningsområde er hele Institut for Matematiske Fag forventes også at materialet fra instituttets øvrige afdelinger bliver ordnet, registreret og indordnet under arkivet på et tidspunkt i fremtiden.

Kurt Ramskov, 29. juli 1999